Wybierz język PL CZ
SKOCZÓW ul. Górny Bór 39 godziny otwarcia: pn-pt: 7.00-16.00, sob: 7.00-12.00
Wybierz język
PL

CZ
SKOCZÓW ul. Górny Bór 39 godziny otwarcia: pn-pt: 7.00-16.00, sob: 7.00-12.00
OFERTA

Ilość dodanych produktów: 0

Ochrona danych osobowych

Informujemy, że:

1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej jest F.U.H „ALWI” Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Górny Bór 39, w Skoczowie (kod pocztowy: 43-430) tel.: 33/858 45 53, adres e-mail: alwi@alwi-gazy.pl.

2. Celem zbierania danych jest możliwość wystawiania faktur, dokumentów przewozowych, umów dzierżawy oraz innych dokumentów związanych z realizacją usługi.

3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji sprzedaży, dowozu zakupionego towaru, odbioru pustych opakowań (butli gazowych). W przypadku niepodania danych nie będzie możliwa realizacja usługi.

5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Wykonanie : optimal